Huisregels

Huizenga huisregels

HUISREGELS HUIZENGA BEWINDVOERING

Om onze werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren zijn wij uitsluitend telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunnen we u helaas telefonisch niet te woord staan.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Buiten deze tijden werken wij uitsluitend op afspraak.

Om uw geldzaken zo goed mogelijk te kunnen beheren verwachten wij van u:

 • Rekeningen en andere financiële poststukken moeten binnen één week na ontvangst bij ons worden ingeleverd of naar ons opgestuurd. Let op ! Niet voldoende of ongefrankeerde post wordt niet in ontvangst genomen.
 • Geef zo snel mogelijk door als er iets verandert in uw inkomenssituatie, zoals nieuwe inkomsten of einde dienstverband c.q.. uitkering.
 • De door ons gevraagde informatie wordt door u verstrekt binnen de gestelde termijn.
 • Communiceer op nette wijze met ons. Onbehoorlijk gedrag wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot beperkingen in het contact.
 • Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie (verhuizing, inwoning van kinderen) door zodra u hiervan wetenschap hebt.
 • Meld ons wanneer u extra inkomsten (zoals teruggaven) of bezittingen (zoals een erfenis) verwacht te ontvangen.
 • Zonder onze goedkeuring mag u geen contracten afsluiten c.q. overeenkomsten aangaan, waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden.
 • Pas uw uitgavenpatroon aan de hoogte van uw inkomen aan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Indien nodig en mogelijk zullen wij, in overleg met u, uw uitgavenpatroon aanpassen.
 • U machtigt ons om gebruik te maken van uw elektronische handtekening (Digi-D). indien u niet machtigt kunnen wij uw financiële zaken niet beheren.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij streven ernaar uw e-mail en post binnen vier werkdagen te beantwoorden.
 • Aan onze werkzaamheden zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld op de achterzijde van deze brief. Wanneer u een minimuminkomen heeft kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden.
 • Huizenga Bewindvoering beschikt over een klachten procedure. Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website, www.hube.nu.
 • Jaarlijks wordt er door Huizenga Bewindvoering rekening en verantwoording afgelegd aan de rechtbank. Na ondertekeningen ontvangt u hiervan een afschrift.
 • Wij zijn lid van de (branche) Vereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe) en van NBPB. Wij voldoen aan het door deze verenigingen vastgestelde kwaliteitsprotocol. Zie hiervoor mede onze website www.hube.nu.

LET OP:

 • In principe ontvangt u slechts eenmaal per week leefgeld op uw leefgeldrekening. Als uw geld bijna op is in de loop van de week dan moet u rustiger aan doen.
 • Huizenga Bewindvoering kan u geen garantie geven dat u extra geld, zoals voor reiskosten, kunt ontvangen.
 • Huizenga Bewindvoering kan u niet garanderen dat andere betalingsverplichtingen tijdig kunnen worden voldaan.
 • Indien er beslag wordt gelegd op uw inkomen of indien uw arbeidsovereenkomst eindigt, dan kan Huizenga Bewindvoering u zelfs niet garanderen dat alle vaste lasten betaald kunnen worden.
 • Om zeker te weten dat een (eventuele) schuldenregeling zal slagen moeten uw financiën enige tijd stabiel zijn en blijven !
 • Let op! Alleen cliënten die bij ons onder bewind staan en voldoende saldo hebben kunnen extra leefgeld aanvragen met het volledig ingevulde formulier dat staat op onze homepage https://hube.nu/extra-geld/ .