Er zijn verschillende soorten schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de manier van ontstaan van de schuld. Meestal ontstaat deze door een overeenkomst of contract tussen partijen, bijvoorbeeld een geldlening of levering op krediet. Het is echter ook mogelijk dat de schuld uit de wet voortvloeit. Dit is het geval bij boetes, belastingen en schadevergoedingen.

Men kent onder meer:

• Schuld doordat van een betaalrekening meer wordt afgeschreven dan er opstaat (rood staan).

• Leningen - De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terug•  betaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.

• Fiscaal is van belang de eigenwoningschuld.

• Qua onderpand onderscheidt men de hypothecaire lening.

• Extra schuld door nog niet betaalde rente.

• Schulden als gevolg van het geleverd hebben gekregen van diensten of goederen, maar deze nog niet betaald hebben ('op de rekening', 'op krediet', 'op de pof').

• Loonschulden.

• Schulden als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden (schadevergoeding).

• Gokschulden.

• Een schuld voortvloeiend uit het opgelegd krijgen van een boete door een strafrechter of bestuursorgaan.

• Belastingschulden.

• Sociale premieschulden.