PLAN VAN AANPAK

Het eerste contact
Het eerste contact met de bewindvoerder ontstaat door u zelf, door familie of door de instelling(en) waar u contact mee heeft gezocht. Na dit contact volgt een kennismakingsgesprekwaarbij het opbouwen van een verteouwensrelatie centraal staat.
Is er een klik, dan volgt een intakegesprek. Het is mogelijk dat het intakegesprek gelijk volgt op het kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek kan op ons kantoor, danwel bij u thuis worden gevoerd.

Het intake gesprek
Bij het intakegesprek met de bewindvoerder worden de intake- en aanvraagfoemulieren ingevuld, een kopie gemaakt van een geldig paspoort of ID-kaart, dient u een uittreksel uit de Gemeenschappelijke Basis Administratie mee te nemen en zal naar uw financiele situatie worden gevraagd. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen voor instaposten en bewindvoeringskosten , De kosten zijn vastgelegd en staan vermeld op de beschikking van de rechtbank en op onze webpagina kosten.

De rechtbank
Na het intakegesprek worden de formulieren verstuurd en ontvangt u binnen 10 werkdagen een uitnodiging van de rechtbank. De datum van de zitting ligt op ongeveer 4 a 5 weken later. U dient in persoon aanwezig te zijn op de zitting, daar zal ook de bewindvoerder zijn. In het gesprek met de kantonrechter wordt u gevraagd wat uw redenen zijn voor de aanvraag meerderjarenbewind.

Plan van aanpak
Na het ontvangen van de beschikking begint het 'echte werk'. Alle financiele administratie, geopend of niet geopend, worden geinventariseerd. Alle betrokkenen krijgen een verzoek te melden of er achterstanden zijn, de inkomensverstrekkers wordt verzocht het inkomen op een geopende beheersrekening over te maken en er wordt een budgetplan opgesteld door de bewindvoerder. Nadat de situatie duidelijk is, wordt een plan van aanpak besproken met de betrokkene(n). Als de betrokkene(n) instemmen met het plan van aanpak, wordt het document door de betrokkene(n) en de bewindvoerder ondertekend. Het plan wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Schuldsanering
Het oplossen van schuldproblemen kan op 3 manieren:

1.  Met eigen middelen kan 100% van de schulden in drie jaar afgelost worden, er zal geen schuldsanering worden aangevraagd.

2. De schulden zijn te hoog om in drie jaar met eigen middelen op te lossen, dan zal een schuldsanering worden voorbereid via de gemeente en Kredietbank Nederland.

3. De schulden zijn problematisch, dan zal al dan niet vooraf gegaan door een faillissement, een WSNP-verzoek (Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon) worden gedaan bij de rechtbank. Een WSNP verzoek zal plaatsvinden na het afwijzen van een schuldsaneringsregeling via de gemeente en de Kredietbank Nederland.