Copyright © 2017 by Huizenga Bewindvoering    •   E-Mail: info@hube.nu     •     Aangesloten bij Branchevereniging NBPB en VeWeVe
Schulden
Inkomensbeheer
Schulden kunnen veel stress veroorzaken en gevoelens van onzekerheid, machteloosheid of eenzaamheid met zich meebrengen. Geldproblemen kunnen ook leiden tot ruzies of relatieproblemen. Het kan daarom waardevol zijn om naast praktische, ook emotionele hulp te zoeken. Zorgen kunnen het oplossen van de financiële problemen immers ook in de weg staan.
Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.
BESCHERMINGS
BEWIND
SCHULDEN
INKOMENS BEHEER
OVERIGE
ABOUT ME
CONTACT
GEGEVENS
Beschermingsbewind
De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt samen met de cliënt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.
De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.           
                                                                                                                                                           
LOGIN
ONVIEW